*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Dotační program MZd - Program grantové podpory 2017

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuDotační program MZd - Program grantové podpory 2017
[PGP MZd 2017]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciSekce zdravotní péče / odbor zdravotně sociálních služeb
Datum schválení30.8.2016
Doba platnosti2017 - průběžně
Popis dokumentu
„Program grantové podpory“ je důležitým nástrojem pro naplňování cílů a priorit strategického dokumentu „Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 - 2020“, který byl schválen usnesením vlády č. 385 ze dne 25. 5. 2015. show
Implementace
Prioritou programu je podpora dětí se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním (podpora projektů zaměřených například: na vzácná onemocnění, na onkologická onemocnění, na tělesná postižení, na chronická onemocnění, na mentální postižení, na smyslová onemocnění, na duševní onemocnění). show
PGP MZd 2017 je implementačním plánem k dokumentuNárodní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020
Výchozí legislativaŽádosti musí být předloženy v souladu:
s usnesením vlády č. 385 ze dne 25. 5. 2015 „o Národním plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 - 2020“;
s usnesením vlády č. 657 ze dne 6. 8. 2014 o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy pro příslušný rok (dále jen „zásady“);
a musí respektovat usnesení vlády č. 593 ze dne 27. června 2016 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schválen Poradou vedení MZd
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano Nerelevantní neuvedeno
*