*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Dotační program MZd - Program grantové podpory 2017

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuDotační program MZd - Program grantové podpory 2017
[PGP MZd 2017]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciSekce zdravotní péče / odbor zdravotně sociálních služeb
Datum schválení30.8.2016
Doba platnosti2017 - průběžně
Popis dokumentu
„Program grantové podpory“ je důležitým nástrojem pro naplňování cílů a priorit strategického dokumentu „Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 - 2020“, který byl schválen usnesením vlády č. 385 ze dne 25. 5. 2015. show
Implementace
Prioritou programu je podpora dětí se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním (podpora projektů zaměřených například: na vzácná onemocnění, na onkologická onemocnění, na tělesná postižení, na chronická onemocnění, na mentální postižení, na smyslová onemocnění, na duševní onemocnění). show
PGP MZd 2017 je implementačním plánem k dokumentuNárodní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015–2020
Výchozí legislativaŽádosti musí být předloženy v souladu:
s usnesením vlády č. 385 ze dne 25. 5. 2015 „o Národním plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 - 2020“;
s usnesením vlády č. 657 ze dne 6. 8. 2014 o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy pro příslušný rok (dále jen „zásady“);
a musí respektovat usnesení vlády č. 593 ze dne 27. června 2016 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schválen Poradou vedení MZd
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano Nerelevantní neuvedeno
*