*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Akční plán k Národní strategii elektronického zdravotnictví ČR 2016-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAkční plán k Národní strategii elektronického zdravotnictví ČR 2016-2020
[AP NSeZ ČR 2016-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciSekce zdravotního pojištění/odbor informatiky
Datum schválení19.4.2017
Doba platnosti2017 - 2020
Popis dokumentu
Akční plán je prováděcím dokumentem Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR na období 2016 – 2020. Akční plán rozpracovává vybraná opatření, úkoly a aktivity a předchází vzniku zpravidla jednorázových samostatných akčních, resp. show
Implementace
Z hlediska České republiky je Akční plán Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016 – 2020 dokumentem, který předkládá plán realizace jednotlivých cílů této strategie, znázorňuje vazby plánovaných projektů na tuto strategii a nastavené indikátory plnění. show
AP NSeZ ČR 2016-2020 je implementačním plánem k dokumentuNárodní strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016-2020
Výchozí legislativaUsnesení vlády č. 1054 z 28.11.2016 (Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR na období 2016 - 2020)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schválení ministrem zdravotnictví ČR, vládě ČR předložen pro informaci 19.4.2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano každých 6 měsíců zpráva o realizaci projektu pro informaci řídícímu orgánu neuvedeno
*