*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce boje proti extremismu pro rok 2014
[KBPE ČR 2014]
Název dokumentu anglickyConcept for Combating Extremism for the Year 2015
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciOdbor bezpečnostní politiky MV
Datum schválení21.5.2014
Doba platnosti2014 - 2014
Popis dokumentu
Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 zadává další úkoly pro ústřední orgány státní správy na základě „Zprávy o extremismu na území ČR v roce 2013“ a „Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2013“. Úkoly se následně vyhodnocují a vyhodnocení je předloženo vládě ČR. show
Implementace
Dokument je v gesci MV, nicméně za dílčí úkoly mají odpovědnost další resorty (MŠMT, MSp, MPO, MF, Úřad vlády). Cílem aktivit uložených v koncepci mělo být hlavně zvládání extremistických shromáždění a jejich předcházení.Jednalo se o reakci na sérii protiromských shromáždění z roku 2013.
Výchozí legislativaUsnesení vlády č. 353 z 15. května 2013.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
372 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná
Poznámka k dokumentuK předmětnému dokumentu je pro informaci přiložen i dokument Strategy for Combating Extremism. Jedná se o anglický překlad obdobného koncepčního dokumentu z minulosti. V současnosti se už Koncepce boje proti extremismu nepřekládají do angličtiny. Překládá se pouze Zpráva o extremismu.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne do 30. dubna 2015 neuvedeno

Novější

*