Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky

MINISTERSTVO VNITRA

Strategie rozvoje 2020-2024 Preferovaný strategický (IT) partner státu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Správa základních registrů
Datum schválení
16.4.2021
Doba platnosti
2021 - 2024
Popis dokumentu
Tento dokument formuluje strategii rozvoje Správy základních registrů na období let 2020-2024. Jedná se o strategický dokument, který deklaruje dlouhodobý plán řízení a rozvoje Správy základních registrů, jako správního úřadu zřízeného zákonem a podřízeného Ministerstvu vnitra ČR. show
Implementace
Dokument definuje jednotlivé strategické cíle SZR. Tyto cíle jsou rozděleny do tří základních oblastí, a to provoz služeb SZR, rozvoj služeb SZR a řízení a rozvoj SZR. show
Výchozí legislativa
1. Vládní program digitalizace České republiky 2018+, Informační koncepce České republiky
2. Certifikace dle norem ISO 9001, 20000 a 27001.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně Dokument jako celek je hodnocen, kontrolován v ročním intervalu, plnění dílčích strategických cílů pak v kvartálním intervalu. neuvedeno