*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

i
tisk

Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám do roku 2020 (2019)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra
Datum schválení
28.1.2019
Doba platnosti
2019 - 2020
Popis dokumentu
Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám je koncepční dokument MV ČR, který je pravidelně aktualizován a který upravuje činnost policie na úseku menšin. show
Implementace
Implementace dokumentu ze strany Policie ČR je zajištěna interním aktem policejního prezidenta.
SPPM PČR MV 2019-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Vznik dokumentu navazuje na předchozí dokument Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám pro období let 2015-2017.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Dokument byl schválen ministrem vnitra v lednu 2019
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano nerelevantní neuvedeno
*