Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky

MINISTERSTVO VNITRA

Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám do roku 2020 (2019)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra
Datum schválení
28.1.2019
Doba platnosti
2019 - 2020
Popis dokumentu
Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám je koncepční dokument MV ČR, který je pravidelně aktualizován a který upravuje činnost policie na úseku menšin. show
Implementace
Implementace dokumentu ze strany Policie ČR je zajištěna interním aktem policejního prezidenta.
SPPM PČR MV 2019-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Vznik dokumentu navazuje na předchozí dokument Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám pro období let 2015-2017.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Dokument byl schválen ministrem vnitra v lednu 2019
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano nerelevantní neuvedeno