*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky

MINISTERSTVO VNITRA

Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám 2013-2014

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
MV
Datum schválení
13.5.2013
Doba platnosti
2013 - 2014
Popis dokumentu
Strategie kromě vyhodnocení úkolů Strategie pro práci P ČR ve vztahu k menšinám pro období let 2008 – 2012 přináší nové strategické cíle, kterými jsou rozvoj systémových opatření pro práci s menšinami a vzdělávání příslušníků P ČR v problematice menšin.
Implementace
Realizace Strategie je uskutečňována řadou opatření a úkolů, na kterých se podílí Ministerstvo vnitra a Policie České republiky. Podrobné vyhodnocení viz. Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro následující období (předpokládané datum schválení duben 2015). show
Výchozí legislativa
Strategie pro práci P ČR ve vztahu k menšinám pro období let 2008 – 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Dokument byl schválen ministrem vnitra dne 13. května 2013 pod č.j.: MV-23986-7/OBP-2012.
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ne do března 2015 neuvedeno
*