*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky

MINISTERSTVO VNITRA

Strategie boje proti terorismu 2010-2012

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Ministerstvo vnitra
Datum schválení
22.3.2010
Doba platnosti
2010 - 2012
Popis dokumentu
Strategie vychází z „Národního akčního plánu boje proti terorismu – aktualizované znění pro léta 2007 – 2009“, jeho celkové pojetí se však od předchozích materiálů značně liší. show
Implementace
---
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
221 / 2010
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Dokument je částečně neveřejný z hlediska jeho charakteru.
*