*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR 2014-2020 [akt. 2016]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategický rámec rozvoje veřejné správy ČR 2014-2020 [akt. 2016]
[SRRVS ČR 2014-2020]
Název dokumentu anglickyStrategic Framework of the Development of Public Administration in the Czech Republic for 2014-2020
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciMV - odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
Datum schválení5.12.2016
Poslední aktualizace2016
Doba platnosti2014 - 2020
Popis dokumentu
Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 („Strategický rámec“)vznikl jako reakce na současný stav, neboť česká veřejná správa v současnosti nedisponuje koncepčním dokumentem, který by stanovil směr jejího rozvoje na další období, a to po konci realizace show
Implementace
Ministerstvo vnitra v návaznosti na Strategický rámec vypracovalo detailní implementační plány. Tyto implementační plány byly vytvořeny pro každý strategický cíl (tj. celkem existují čtyři implementační plány), které budou realizovány ve dvouletém intervalu a následně vždy hodnoceny. show
Na SRRVS ČR 2014-2020 navazuje implementační dokumentSRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 1: Modernizace veřejné správy [akt. 2016]
SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 1: Modernizace veřejné správy (2015) [akt. 2017]
SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území [akt. 2016]
SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území (2015) [akt. 2017]
SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 3: Zvyšování dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu [akt. 2016]
SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě [akt. 2016]
SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě (2015) [akt. 2017]
Výchozí legislativaUsnesení vlády ČR č. 153/2014, ze dne 12. března 2014, o Plánu nelegislativních úkolů vlády na zbývající část 1. pololetí 2014 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. Pololetí 2014, v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 924/ 2011, ze dne 14. prosince 2011, k Analýze aktuálního stavu veřejné správy.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1088 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější
Poznámka k dokumentuIndikátory, zdroje financí k realizaci, odpovědnosti za realizaci a harmonogram realizace jsou součástí implementačních plánů zpracovaných k jednotlivým strategickým cílům Strategického rámce.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně 2 roky neuvedeno

Archiv

*