*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě [akt. 2016]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuSRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě [akt. 2016]
[ IP4 SRRVS ČR]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za institucisekce pro státní službu
Datum schválení5.12.2016
Poslední aktualizace2016
Doba platnosti2015 - 2020
Popis dokumentu
Implementační plán pro strategický cíl 4 Řízení a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě(IP č. 4) byl zpracován v návaznosti na Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (Strategický rámec), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 680 dne 27. srpna 2014. show
Implementace
Tento implementační plán byl vytvořen pro strategický cíl 4 Strategického rámce rozvoje veřejné správy pro období 2014 – 2020 (Strategický rámec), kterým je Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě. show
IP4 SRRVS ČR je implementačním plánem k dokumentuStrategický rámec rozvoje veřejné správy ČR 2014-2020 [akt. 2016]
Výchozí legislativaTento Implementační plán pro strategický cíl 4 Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě byl zpracován v návaznosti na Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (Strategický rámec), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 680 dne 27. srpna 2014.

První verze implementačních plánů ke Strategickému rámci byla schválena usnesením vlády č. 21 ze 14. ledna 2015, doplnění a aktualizace implementačních plánů je schválena usnesením vlády č. 654 z 20. srpna 2015.

Na základě závěrů evaluace realizace Strategie Smart Administration proběhla aktualizace Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020, včetně aktualizace Implementačních plánů. Materiál byl schválen usnesením vlády č. 1088 ze dne 5. prosince 2016.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1088 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano každoročně neuvedeno

Archiv

*