*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Resortní strategie podpory rovnosti žen a mužů 2016-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuResortní strategie podpory rovnosti žen a mužů 2016-2020
[RSPRŽM MV 2016-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciPersonální odbor
Datum schválení1.6.2015
Doba platnosti2016 - 2020
Popis dokumentu
Resortní strategie rovnosti žen a mužů obsahuje hlavní strategické oblasti zaměřené na problematiku prosazování rovnosti žen a mužů uvnitř Ministerstva vnitra.
Implementace
Implementace je realizována prostřednictvím naplňování materiálu Priority a postupy MV při prosazování rovnosti žen a mužů, který je každý rok vyhodnocován a aktualizován.
Výchozí legislativaVládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 - usnesení vlády ČR č. 931/2014
Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti (rovných příležitostí) mužů a žen - usnesení vlády ČR č. 236/1998
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
931 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ne každoročně neuvedeno
*