*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR 2016-2019

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR 2016-2019
[NS BPOL ČR 2016-2019]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciOdbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV
Datum schválení27.4.2016
Doba platnosti2016 - 2019
Popis dokumentu
Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice pro období 2016-2019 představuje v pořadí již 5. strategický dokument určující politiku boje proti obchodování s lidmi na národní úrovni.
Implementace
Národní strategie obsahuje opatření v boji proti obchodování s lidmi zaměřující se především na boj proti obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a boj proti obchodování s dětmi, přičemž průřezovou prioritou je také zvláštní důraz na ochranu zvláště zranitelných skupin. show
Výchozí legislativaUsnesení vlády č. 282 z 18. dubna 2012.
Směrnice 2011/36/EU.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
360 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1 x za 4 roky - hodnoceno vždy ve strategii následující neuvedeno

Archiv

*