*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

i
tisk

Národní program ČR pro účely podpory z Fondu pro vnitřní bezpečnost 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí
Datum schválení
19.3.2015
Doba platnosti
2014 - 2023
Popis dokumentu
Národní program Fondu pro vnitřní bezpečnost obsahuje priority České republiky, k jejichž plnění budou využity finanční prostředky v programovém období 2014-2020 (tj. konec způsobilosti 2023). show
Implementace
Odpovědným orgánem (obdoba řídicího orgánu v ESIF) je odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí Ministerstva vnitra. Národní program je implementován pomocí výzev k předkládání projektů. Vzhledem k charakteru Fondu jsou tyto výzvy plánovány ve většině případů jako uzavřené. show
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí a zrušuje rozhodnutí Rady 2007/125/SVV

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rozhodnutí Evropské komise ze dne 19. 3. 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Fond pro vnitřní bezpečnost není součástí Evropských strukturálních a investičních fondů, jedná se o nástroj Evropské unie v oblasti vnitřních věcí. Pravidla a zažitá terminologie z oblasti ESIF nejsou na Fond pro vnitřní bezpečnost přímo aplikovatelná, byť je implementace v řadě parametrů podobná.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně 2017 a 2023 neuvedeno
*