*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce ochrany obyvatelstva ČR do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (2014) [akt. 2015]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce ochrany obyvatelstva ČR do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (2014) [akt. 2015]
[KOOB ČR 2014-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciMV-GŘ HZS ČR
Datum schválení23.10.2013
Poslední aktualizace2015
Doba platnosti2014 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce v širším pohledu stanoví další postup rozvoje významných oblastí ochrany obyvatelstva, jako je výchova a vzdělávání, síly, věcné zdroje, úkoly ochrany obyvatelstva, krizového řízení, věda a výzkum. show
Implementace
Koncepce je realizována prostřednictvím plnění základních úkolů uvedených v části 5. Průběžné plnění těchto úkolů, včetně výhledu na následující 3 roky, je popsáno ve Zprávě o stavu ochrany obyvatelstva v ČR, která byla schválena vládou ČR dne 2. prosince 2015 usnesením č. show
Výchozí legislativazákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
805 / 2013
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná
Poznámka k dokumentuOdpovědnost ÚSÚ za plnění základních úkolů je uvedena v části 5 a to včetně časového horizontu plnění. Aktualizace dokumentu se předpokládá v pravidelných tříletých cyklech formou hodnotících zpráv. První byla zpracována v průběhu roku 2015 a je součástí příloh KOOB ČR.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne od 2015 každé 3 roky neuvedeno

Archiv

*