*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

i
tisk

Koncepce ochrany obyvatelstva ČR do roku 2013, výhled 2020 (2008)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
MV-generální ředitelství HZS ČR
Datum schválení
25.2.2008
Doba platnosti
2008 - 2013
Popis dokumentu
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 byla schválena usnesením vlády ČR č. 165 ze dne 25. února 2008. Jedná se o základní strategický dokument v oblasti přípravy a realizace opatření k ochraně obyvatelstva, který danou problematiku dále rozpracovává do těchto oblastí: show
Implementace
Koncepce je realizována prostřednictvím plnění opatření uvedených v Harmonogramu. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR průběžně sleduje a koordinuje vývoj a plnění úkolu u zainteresovaných ministerstev v oblasti ochrany obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
165 / 2008
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
*