*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce ochrany měkkých cílů 2017-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce ochrany měkkých cílů 2017-2020
[KOMC ČR 2017-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciOdbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Datum schválení19.4.2017
Doba platnosti2017 - 2020
Popis dokumentu
Jedná se o koncepční dokument, který pokládá základy k budování systému ochrany měkkých cílů. Díky fungujícímu národnímu systému ochrany měkkých cílů bude možné pružně, komplexně a rychle reagovat na hrozby útoků na měkké cíle vyplývající ze situace jak v zahraničí, tak v ČR. show
Implementace
Za implementaci dokumentu je zodpovědné Ministerstvo vnitra ve spolupráci se stálým poradním sborem Ministerstva vnitra k ochraně měkkých cílů.
Výchozí legislativaUsnesení vlády č. 711 ze dne 27. července 2016 k Protiteroristickému balíčku
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
293 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ne Částečně do 2020 neuvedeno
*