*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce integrace cizinců (2005) [akt. 2011]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce integrace cizinců (2005) [akt. 2011]
[KIC ČR 2005]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciMinisterstvo vnitra
Datum schválení9.2.2011
Poslední aktualizace2011
Doba platnosti2005 - 2013
Popis dokumentu
Na základě úkolů z usnesení vlády č. 224 ze dne 22. března 2010 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 s využitím podkladových materiálů příslušných ministerstev a dalších institucí a organizací Ministerstvo vnitra zpracovalo „Aktualizovanou Koncepci integrace cizinců na území show
Implementace
Implementace „Aktualizované Koncepce integrace cizinců – Společné soužití“ probíhá postupně v rámci spolupráce zapojených resortů a dalších partnerů (zejména nestátních neziskových organizací, obcí a regionů). show
Výchozí legislativaUSNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 4.1.2012 č. 6 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepci integrace cizinců - Společné soužití v roce 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
99 / 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano ročně neuvedeno

Novější

*