*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce boje proti organizovanému zločinu 2015–2017

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce boje proti organizovanému zločinu 2015–2017
[KBOZ ČR 2015-2017]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciMinisterstvo vnitra - odbor bezpečnostní politiky
Datum schválení12.11.2014
Doba platnosti2015 - 2017
Popis dokumentu
Koncepce na základě analýzy současné situace v oblasti organizovaného zločinu formuluje návrhy opatření směřujících k vytváření dlouhodobých podmínek pro práci orgánů veřejné správy v oblasti prevence, odhalování a postihování organizovaného zločinu na území České republiky. show
Implementace
Dle nařízení vlády č. 919 z 12. listopadu 2014 odpovídají za plnění úkolů vyplývajících z koncepce ministr vnitra, ministryně spravedlnosti, 1. místopředsedova vlády pro ekonomiku a ministr financí a ministr životního prostředí. show
Výchozí legislativaUsnesení vlády 598 z 10.8.2011
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
919 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná
Poznámka k dokumentuVyhodnocení Koncepce boje proti organizovanému zločinu 2015–2017 je součástí navazující Koncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2023 (2018).


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne 2018 neuvedeno

Novější

Archiv

*