*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2023 (2018)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
odbor bezpečnostní politiky MV
Datum schválení
23.5.2018
Doba platnosti
2018 - 2023
Popis dokumentu
Koncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2023 je ucelený strategický materiál, který skrze 7 strategických cílů posiluje schopnost České republiky bojovat proti organizovanému zločinu.
Implementace
Dokument je implementován formou navazujících dvouletých akčních plánu, první Akční plán boje proti organizovanému zločinu byl schválen společně s KOZ 2023.
Na KOZ ČR 2023 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Dokument byl zpracován na základě usnesení vlády České republiky č. 919 ze dne 12. listopadu 2014 a navazuje na Koncepci boje proti organizovanému zločinu na období let 2015–20171 a předcházející obdobné materiály.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
325 / 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Indikátory, finanční zdroje, odpovědnost za realizaci a harmonogram jsou součástí jednotlivých opatření, uvedených v implementačních dokumentech (Akčních plánech). Součástí dokumentu je vyhodnocení předchozí koncepce.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne v roce 2023 neuvedeno
*