*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál




Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce boje proti extremismu pro rok 2016

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce boje proti extremismu pro rok 2016
[KBPE ČR 2016]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciOdbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Datum schválení11.5.2016
Doba platnosti2016 - 2016
Popis dokumentu
Koncepce boje proti extremismu pro rok 2016 vytyčuje úkoly pro ústřední orgány státní správy. Jedná se o opatření preventivní i represivní povahy v oblasti práce policie, justice, v oblasti školství, vzdělávání, mediální politiky apod. show
Implementace
Dokument je v gesci MV, nicméně za dílčí úkoly mají odpovědnost další resorty (MŠMT, MSp, MPO, MF, Úřad vlády). Cílem aktivit uložených v koncepci mělo být hlavně zvládání extremistických shromáždění a jejich předcházení.
Výchozí legislativausnesení vlády ČR č. 389 ze dne 25. května 2015 ke Zprávě o extremismu na území České republiky v roce 2014,a k vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 a Koncepci boje proti extremismu pro rok 2015
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
419 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Ne na konci roku 2016 neuvedeno

Novější

Archiv

*