*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky

MINISTERSTVO VNITRA

Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
odbor eGovernmentu / MV
Datum schválení
8.7.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
AP GeoInfoStrategie představuje řídicí dokument implementace Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. října 2014 č. 815, která má charakter strategického rámce.
Implementace
Realizace AP GeoInfoStrategie bude probíhat pod koordinací nově v rámci Rady vlády pro informační společnost zřízené Pracovní skupiny pro prostorové informace (MV, MF, MMR, ČÚZK, MO, MŽP, MD, MZe, AK ČR a SMO ČR).
AP GIS ČR 2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
usnesení vlády ČR ze dne 14. listopadu 2012 č. 837
usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2014 č. 153
usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2014 č. 815
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
539 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 2016, 2018, 2020, 2021 neuvedeno
*