*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Akční plán prevence kriminality 2016-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAkční plán prevence kriminality 2016-2020
[AP PK ČR 2016-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciodbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Datum schválení27.7.2016
Doba platnosti2016 - 2020
Popis dokumentu
Dne 25. ledna 2016 schválila vláda ČR svým usnesením č. 66 Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (dále jen „Strategie“) a zároveň ministru vnitra uložila předložit vládě ČR do 30. show
Implementace
Dokument obsahuje implementaci Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016–2020. Odpovědnost za realizaci dokumentu je na Ministerstvu vnitra, dokument obsahuje úkoly, za které jsou odpovědna i ostatní ministerstva.
AP PK ČR 2016-2020 je implementačním plánem k dokumentuStrategie prevence kriminality v ČR 2016-2020
Výchozí legislativausnesení č. 66/2016, Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
705 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno
*