*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Akční plán boje proti organizovanému zločinu 2018-2019

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAkční plán boje proti organizovanému zločinu 2018-2019
[AP KOZ ČR 2018-2019]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciodbor bezpečnostní politiky MV
Datum schválení23.5.2018
Doba platnosti2018 - 2019
Popis dokumentu
Tento dokument je implementačním dokumentem pro Koncepci boje proti organizovanému zločinu do roku 2023. Obsahuje celkem 22 opatření, která navazují na jednotlivé specifické cíle Koncepce.
Implementace
Dokument již obsahuje opatření, která jsou přímo implementována.
AP KOZ ČR 2018-2019 je implementačním plánem k dokumentuKoncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2023 (2018)
Výchozí legislativaKoncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2023
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
325 / 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2020 neuvedeno
*