*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 - 1. aktualizace [akt. 2016]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAkční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 - 1. aktualizace [akt. 2016]
[AP GeoInfoStrategie ČR 2017-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciodbor eGovernmentu MV
Datum schválení9.1.2017
Poslední aktualizace2016
Doba platnosti2017 - 2020
Popis dokumentu
V rámci první aktualizace Akčního plánu (dále jen "AP") byla provedena prioritizace opatření Akčního plánu dle stanoveného klíče. show
Implementace
Dohledovým orgánem implementace GeoInfoStrategie (realizace AP) je RVIS, která vrcholově dohlíží a kontroluje realizaci opatření, projednává a schvaluje klíčové výstupy a podstatné změny AP. Realizaci AP řídí a koordinuje Pracovní skupina RVIS pro prostorové informace (dále jen "PSPI"). show
AP GeoInfoStrategie ČR 2017-2020 je implementačním plánem k dokumentuStrategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (2014)
Výchozí legislativaUsnesení vlády ČR ze dne 24. srpna 2016 č. 736, k Informaci o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
12 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 2018, 2020, souhrnná 2021 neuvedeno

Archiv

*