*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Nepřímé vazby: Tematické vazby Přímé vazby: Dokument Cíle Korelace
..vyberte úroveň
mezinárodní
národní
regionální
oblastní
místní

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (2014)


Nepřímé vazby spadající pod cíl: 3.1.2 Omezovat vnější diferenciaci v základním vzdělávání a efektivně začleňovat žáky do hlavního vzdělávacího proudu
Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
IX.c sociální prevence


Zvolit jiný cílshow

regionální

3.1.2 Omezovat vnější diferenciaci v základním vzdělávání a efektivně začleňovat žáky do hlavního vzdělávacího proudu

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 2015-2020 [akt. 2016] (Moravskoslezský kraj)
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2016-2020 (Liberecký kraj)
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 [akt. 2016] (Liberecký kraj)
Strategie romské integrace v Jihomoravském kraji 2014-2018 (Jihomoravský kraj)
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012-2016 (Královéhradecký kraj)
Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na rok 2017 s výhledem pro rok 2018 (hl.m. PRAHA)
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2016-2020 (hl.m. PRAHA)

oblastní

3.1.2 Omezovat vnější diferenciaci v základním vzdělávání a efektivně začleňovat žáky do hlavního vzdělávacího proudu


místní

3.1.2 Omezovat vnější diferenciaci v základním vzdělávání a efektivně začleňovat žáky do hlavního vzdělávacího proudu


*