*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál




Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Koncepce podpory sportu v ČR 2016-2025 "SPORT 2025"

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce podpory sportu v ČR 2016-2025 "SPORT 2025"
[SPORT ČR 2016-2025]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Garant za instituciOdbor sportu
Datum schválení27.6.2016
Doba platnosti2016 - 2025
Popis dokumentu
Koncepce Sport 2025 předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle i podmínky naplnění v období let 2016–2025 a navazuje na předchozí strategické dokumenty MŠMT. show
Implementace
Příprava dvouletých akčních plánů bude zahájena bezprostředně po schválení Koncepce Sport 2025. V souladu s oblastmi strategických cílů budou vytvořeny odborné pracovní skupiny, které tyto akční plány vypracují. show
Výchozí legislativaZákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
591 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Částečně 1 rok neuvedeno
*