*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Koncepce podpory mládeže ČR 2014-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce podpory mládeže ČR 2014-2020
[KPM ČR 2014-2020]
Název dokumentu anglickyNational Youth Strategy for years 2014-2020
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Garant za instituciodbor pro mládež
Datum schválení12.5.2014
Doba platnosti2014 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce 2020 určuje strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži ve věkovém rozmezí do 30 let, které dále rozpracovává do dílčích cílů a jejich konkrétních opatření k naplnění těchto cílů. show
Implementace
Úkoly vyplývající z plánů aktivit Koncepce 2020 zabezpečují jednotlivé resorty (= ministerstva) včetně zajištění finančních prostředků z vlastních zdrojů na realizaci úkolů. show
Výchozí legislativaUsnesením ze dne 23.května 2012 č. 365 uložila vláda ministru školství, mládeže a
tělovýchovy do 31. března 2014 předložit na jednání schůze vlády návrh nové koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže platné od 1. ledna 2014.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
342 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Částečně 30. duben 2017, 30. listopad 2020 neuvedeno

Archiv

*