*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
www stránky
web ke strategiím

Logo ZK KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj
 

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2009-2020 [akt. 2012]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2009-2020 [akt. 2012]
[SRK MSK 2009-2020]
Odpovědná instituceKRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Garant za instituciOdbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Datum schválení6.6.2012
Poslední aktualizace2012
Doba platnosti2009 - 2020
Popis dokumentu
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020 definuje rozvojovou vizi kraje a pět globálních strategických cílů, které jsou dále rozpracovány do specifických strategických cílů. show
Implementace
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje bude náročná na realizační zdroje, zejména na finanční prostředky, ale i na organizační zajištění, lidské zdroje, řízení, monitoring a hodnocení i na komunikaci cílů, úspěchů a případných neúspěchů. show
Na SRK MSK 2009-2020 navazuje implementační dokumentStrategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje 2015-2020
Výchozí legislativazákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje (§ 3)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen PDF
Hodnocení SEAMZP121K
Relevance ke kohezní politice 2007-20132 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Ano ročně neuvedeno

Archiv

*