*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
www stránky
web ke strategiím

Logo ZK KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj
 

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje 2015-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje 2015-2020
[SPP MSK 2015-2020]
Odpovědná instituceKRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Garant za instituciodbor sociálních věcí
Datum schválení11.9.2014
Doba platnosti2015 - 2020
Popis dokumentu
Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 si klade za cíl zabývat se nejenom problematikou legálních a nelegálních drog, ale chce se zaměřit i na oblast závislostí jako takových. show
Implementace
Realizace dokumentu je zajiťována prostřednictvím činnosti krajské pracovní skupiny protidrogové prevence v MSK.
SPP MSK 2015-2020 je implementačním plánem k dokumentuStrategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2009-2020 [akt. 2012]
Výchozí legislativazákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších př
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení ZK č. 11/944 ze dne 11. 9. 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ne Částečně roční neuvedeno
*