*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV 2018-2022

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie rozvoje ICT resortu MPSV 2018-2022
[SR ICT MPSV 2018-2022]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituciodbor rozvoje a bezpečnosti ICT
Datum schválení22.6.2018
Doba platnosti2018 - 2022
Popis dokumentu
Materiál s názvem „Strategie rozvoje ICT resortu MPSV pro období 2018-2022“ byl vypracován jako součást prací na realizaci a rozvoji Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí v souladu s ustanoveními § 4a zákona č. 73/2011 Sb. show
Implementace
Na SR ICT MPSV bude navazovat obsáhlejší dokument "Informační koncepce resortu MPSV" a z ní vycházející informační koncepce ostatních subjektů resortu MPSV. Na tyto pak naváže vlastní Implementační plán Informační koncepce MPSV a OSS
Výchozí legislativazákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
zápis z PV MPSV
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně nerelevantní neuvedeno
*