*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 (2015)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 (2015)
[SPZ ČR 2015-2020]
Název dokumentu anglickyEmployment Policy Strategy 2020 (2015)
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituciMPSV/Sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek/oddělení koncepcí a strategií trhu práce
Datum schválení15.10.2014
Doba platnosti2014 - 2020
Popis dokumentu
Základní strategický dokument vymezující priority a strategická opatření v oblasti politiky zaměstnanosti s cílem naplnit cíle politiky zaměstnanosti stanovené strategií Evropa 2020 pro ČR.
Implementace
Do roku 2017 stanovena Implementace prostřednictvím materiálu Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce (schváleno usnesením vlády č. 891/2014). V oblasti podpory zaměstnanosti mládeže pak Realizačním plánem programu Záruky pro mládež České republiky.
Na SPZ ČR 2015-2020 navazuje implementační dokumentAktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce (2014-2017)
Výchozí legislativaStrategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 (Strategie zaměstnanosti) vychází z materiálu Koncepce politiky zaměstnanosti 2013 – 2020 a jejích příloh (Koncepce zaměstnanosti), která byla schválena poradou vedení MPSV v dubnu 2013.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
835 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně 3 roky (v polovině platnosti, tj. 2017) neuvedeno
*