*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Strategie digitální gramotnosti ČR 2015-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie digitální gramotnosti ČR 2015-2020
[SDG ČR 2015-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituciMPSV, 401. oddělení koncepcí a strategií trhu práce
Datum schválení1.7.2015
Doba platnosti2015 - 2020
Popis dokumentu
Dokument řeší rozvoj digitální gramotnost občanů ČR takovým způsobem, aby byli připraveni využít potenciál digitálních technologií ke svému celoživotnímu osobnímu rozvoji, ke zvyšování kvality života a ke společenskému uplatnění.
Implementace
Nositelem implementace strategie je Fond dalšího vzdělávání, gestorem implementace strategie je MPSV. show
Na SDG ČR 2015-2020 navazuje implementační dokumentAkční plán Strategie digitální gramotnosti 2015-2020 [akt. 2016]
Akční plán Strategie digitální gramotnosti 2015-2020 [akt. 2018]
Výchozí legislativaPřípravou materiálu bylo na základě Usnesení vlády ČR ze dne 29. 6. 2011 č. 503 pověřeno jako hlavní gestor MPSV za spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (spolugestor). Strategii na základě zadání MPSV zpracoval Fond dalšího vzdělávání (FDV), který spolupracoval s experty z celé řady oblastí.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
523 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno
*