*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituci
odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení
Datum schválení
28.8.2013
Doba platnosti
2013 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 má přispět k plnění cíle v oblasti chudoby, ke kterému se ČR zavázala v rámci Národních programů reforem, a který zní takto: „Udržení hranice počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez show
Implementace
Návrh konkrétních kroků a harmonogram k plnění Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020.
Zpráva o plnění Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 za jednotlivé roky.
Výchozí legislativa
Strategie EU pro bezdomovectví P7_TA(2011)0383
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
666 / 2013
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1 x ročně neuvedeno
*