*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí 2015-2017, s výhledem do roku 2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce ministerstva práce a sociálních věcí 2015-2017, s výhledem do roku 2020
[Koncepce MPSV 2015-2017]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituciOdbor strategií a plánování
Datum schválení17.9.2015
Doba platnosti2015 - 2017
Popis dokumentu
Koncepce představuje zásadní strategický dokument, jehož absence měla negativní dopady na formování politik resortu v předchozích vládních obdobích. show
Implementace
Implementační plán Koncepce resortu práce a sociálních věcí pro období 2015 – 2017, s výhledem do roku 2020 (dále jen „Implementační plán“) tvoří nedílnou součást Koncepce resortu práce a sociálních věcí pro období 2015 – 2017, s výhledem do roku 2020 (dále jen „Koncepce“). show
Výchozí legislativaProgramové prohlášení vlády, schválené usnesením č. 96 z 12. 2. 2014
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Porada vedení MPSV č. 26 dne 17. 9. 2015
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná
Poznámka k dokumentuStruktura dokumentu je naplněna Koncepcí i Implementačním plánem.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2 roky neuvedeno
*