*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Akční plán rozvoje sociálních služeb ČR 2017-2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituci
Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního začleňování MPSV
Datum schválení
20.2.2017
Doba platnosti
2017 - 2018
Popis dokumentu
AP RSS 2017 - 2018 představuje rozpracování „Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025“ (dále je Národní strategie). Zpracování tohoto akčního plánu vychází ze samotné Národní strategie, kde je v kapitole 8. show
Implementace
Usnesení vlády 135/2017 v bodě II. ukládá ministryni práce a sociálních věcí realizovat ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí, ministry vnitra, zdravotnictví a ministryní pro místní rozvoj podle jednotlivých opatření úkoly uvedené v akčním plánu. show
Výchozí legislativa
Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 - 2025, kterou schválila Vláda ČR dne 21. 3. 2016 uusnesením č. 245/2016.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
135 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Implementační tabulky vypracované pro každý strategický cíl
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano není stanoven neuvedeno
*