*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (2017)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
71300
Datum schválení
14.6.2017
Doba platnosti
2017 - průběžně
Popis dokumentu
Dlouhodobý strategický dokument pro období následujících 15 let,aktualizující dosud platnou surovinovou politiku z roku 1999. show
Implementace
SURPOL je důležitým odborným podkladem pro udržitelné využívání nerostných surovin v ČR, bude využit při tvorbě regionálních surovinových politik. show
Výchozí legislativa
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR - usnesení vlády č.37 ze dne 11.ledna 2010,
The Raw Materials Initiative – Meeting our critical needs for growth and jobs in Europe (sdělení COM (2008) 699, SEC (2008) 2741), zák. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
441 / 2017
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne každé tři roky v návaznosti na chválení neuvedeno
*