*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020
[SMK ČR 2012-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituciMinistrstvo průmyslu a obchodu
Datum schválení27.9.2011
Doba platnosti2012 - 2020
Popis dokumentu
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti (SMK) by měla Českou republiku připravit pro budoucnost v globalizovaném světě. show
Implementace
Klíčovým mechanismem pro naplňování strategie je nastavení vhodného mechanismu spolupráce zapojených ministerstev. Za tímto účelem bude pravidelně projednávána realizace jednotlivých iniciativ strategie v rámci Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS). show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
713 / 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější
Poznámka k dokumentuUsnesením vlády ze dne 18. 9. 2013 č. 723 došlo ke zrušení převodu agendy SMK z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na Úřad vlády ČR.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne Každé pololetí informovat vládu o stavu naplňování neuvedeno
*