*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Program Efekt 2017 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuProgram Efekt 2017 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie
[EFEKT ČR 2017]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci32300 / odbor energetické účinnosti a úspor
Datum schválení16.11.2016
Doba platnosti2017 - 2017
Popis dokumentu
Doplňkový národní dotační program se zaměřením na úsporu energie.
Implementace
Implementace směrnice č. 2012/27/EU a Národního akčního plánu energetické účinnosti show
EFEKT ČR 2017 je implementačním plánem k dokumentuNárodní akční plán energetické účinnosti ČR III. (2014-2020)
Výchozí legislativazákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1006 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná
Poznámka k dokumentuJedná se o prodloužení původního programu EFEKT o 1 rok z důvodu dočerpání nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016. Vyhlášena bude pouze jedna aktivita investičního charakteru. Znění programu zveřejněno v průběhu ledna 2017 po upřesnění nevyčerpaných prostředků.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ano 1x ročně neuvedeno
*