*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Program Efekt 2017 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
32300 / odbor energetické účinnosti a úspor
Datum schválení
16.11.2016
Doba platnosti
2017 - 2017
Popis dokumentu
Doplňkový národní dotační program se zaměřením na úsporu energie.
Implementace
Implementace směrnice č. 2012/27/EU a Národního akčního plánu energetické účinnosti show
EFEKT ČR 2017 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1006 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Jedná se o prodloužení původního programu EFEKT o 1 rok z důvodu dočerpání nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016. Vyhlášena bude pouze jedna aktivita investičního charakteru. Znění programu zveřejněno v průběhu ledna 2017 po upřesnění nevyčerpaných prostředků.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ano 1x ročně neuvedeno
*