*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Státní program na podporu úspor energie 2017-2021

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStátní program na podporu úspor energie 2017-2021
[EFEKT2 ČR 2017-2021]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci32300 / odbor energetické účinnosti a úspor
Datum schválení25.10.2016
Doba platnosti2017 - 2021
Popis dokumentu
Státní program na podporu úspor energie je programem, který vychází ze stávajícího Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie a bude zaměřen na realizaci energeticky úsporných opatření v oblasti spotřeby energie, zvyšování účinnosti užití energie show
Implementace
Národní akční plán energetické účinnosti Směrnice č. 2012/27/EU o energetické účinnosti Státní program je jedním z ekonomických nástrojů, který jistou měrou přispívá k dosažení stanovených cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) a úspory energie na konečné spotřebě show
EFEKT2 ČR 2017-2021 je implementačním plánem k dokumentuNárodní akční plán energetické účinnosti ČR III. (2014-2020)
Výchozí legislativaSměrnice č. 2012/27/EU o energetické účinnosti, schválení dokumentace programu Ministerstvem financí ze dne 25. října 2016, schválení znění programu na poradě vedení MPO
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
schvalující dopis Ministerstva financí
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano v roce 2022 neuvedeno

Archiv

*