*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál




Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Státní politika v elektronických komunikacích - Digitální Česko v. 2.0

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum schválení
20.3.2013
Doba platnosti
2013 - 2020
Popis dokumentu
Aktualizovaná Státní politika v elektronických komunikacích – „Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice“ je koncipována tak, aby umožnila využití synergických efektů, které s sebou odvětví informačních a komunikačních technologií přináší. show
Implementace
Cíle Digitálního Česka v. 2.0 budou naplňovány prostřednictvím 17 opatření. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
203 / 2013
PDF
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ne do 28. února 2014 se vládě předkládá zpráva o plnění opatření neuvedeno
*