*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Politika druhotných surovin České republiky 2019-2022 [akt. 2019]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuPolitika druhotných surovin České republiky 2019-2022 [akt. 2019]
[PDS ČR 2019-2022]
Název dokumentu anglickySecondary raw materials policy of the Czech Republic 2019-2022
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituciOdbor průmyslové ekologie /MPO
Datum schválení28.1.2019
Poslední aktualizace2019
Doba platnosti2019 - 2022
Popis dokumentu
Politika druhotných surovin České republiky pro období 2019 - 2022 vytváří strategický rámec pro efektivní využívání 10 vybraných komodit druhotných surovin a jejích zdrojů, které jsou důležité pro hospodářství ČR. show
Implementace
Realizace cílů PDS ČR 2019 – 2022 je zajištěna plněním 19 stanovených opatření, které mají stanoven termín plnění a určeného gestora a spolugestora zodpovědné za splnění jednotlivých úkolů.
Výchozí legislativaUsnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172, o návrhu postupu institucionálního zabezpečení problematiky druhotných surovin na národní úrovni a o zřízení Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky.
V bodě III /1.b) se ukládá ministru průmyslu a obchodu předložit vládě strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin jako součást Surovinové politiky České republiky.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
73 / 2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne 4 roky neuvedeno

Archiv

*