*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Exportní strategie ČR 2006-2010

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2006 - 2010
Popis dokumentu
Exportní strategie České republiky do roku 2010 vychází z analýzy systémů podpory vývozu v zemích Evropské unie, USA, požadavků samotných podniků, které byly zjišťovány v několika cílených průzkumech, z analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb české ekonomiky se zvláštním zřetelem k show
Implementace
Ministerstvo průmyslu a obchodu bude dbát na co nejužší spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí a dalšími ekonomickými resorty tak, aby výsledkem společných aktivit byla kvalitní, profesionální a účinná pomoc vývoznímu a investičnímu pronikání českých firem do zahraničí. show
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
*