*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Akční plán pro Společnost 4.0 (2017)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAkční plán pro Společnost 4.0 (2017)
[AP Společnost 4.0 2017]
Odpovědná instituceÚŘAD VLÁDY ČR
Datum schválení25.9.2017
Doba platnosti2017 - průběžně
Popis dokumentu
Akční plán pro Společnost 4.0 (dále „Akční plán“) je zastřešujícím dokumentem vlády pro oblast digitální agendy a tzv. Společnosti 4.01. Materiál shrnuje směřování vládní politiky a klíčová opatření vlády na podporu rozvoje digitálního trhu České republiky, čímž obsahově navazuje na dosavadní Akční show
Implementace
Vláda uložila členům vlády: a) průběžně spolupracovat při plnění opatření, která se týkají jejich resortní působnosti a jsou obsažená v části III materiálu čj. 989/17, b) zohledňovat otázku digitalizace ekonomiky a společnosti a zároveň opatření uložená v části III materiálu čj. show
AP Společnost 4.0 2017 je implementačním plánem k dokumentuAliance Společnost 4.0 (2017)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
684 / 2017
PDF


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne neuvedeno neuvedeno
*