*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Akční plán podpory malých a středních podnikatelů v ČR na rok 2015

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAkční plán podpory malých a středních podnikatelů v ČR na rok 2015
[AP MSP ČR 2015]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituciOdbor podpory MSP
Datum schválení21.10.2014
Doba platnosti2015 - 2015
Popis dokumentu
Akční plán podpory malých a středních podnikatelů na rok 2015 je klíčovým implementačním dokumentem MPO, který reaguje na současnou situaci malých a středních show
Implementace
V AP MSP 2015 jsou uvedeni gestoři/koordinátoři jednotlivých opatření.
Realizaci opatření AP MSP 2015 průběžně monitoruje Výbor pro malé a střední podniky a výrobní družstva Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst a také RHSD ČR.
AP MSP ČR 2015 je implementačním plánem k dokumentuKoncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020
Výchozí legislativarozhodnutí vedení Ministerstva průmyslu a obchodu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
porada vedení MPO
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně vyhodnocení splnění úkolů k 31.12.2015 neuvedeno

Novější

*