*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO OBRANY
MINISTERSTVO OBRANY
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO OBRANY
MINISTERSTVO OBRANY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO OBRANY

Koncepce přípravy občanů k obraně státu (2013)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO OBRANY
Garant za instituci
Ministerstvo obrany
Datum schválení
16.1.2013
Doba platnosti
2013 - 2015
Popis dokumentu
Koncepce přípravy občanů k obraně státu je výchozím koncepčním dokumentem pro stanovení systému a obsahu přípravy občanů k obraně státu. Byla schválena dne 16. ledna 2013 usnesením vlády č. 38. show
Implementace
Implementace koncepce je závislá na legislativních a nelegislativních podmínkách uvnitř věcně příslušných rezortů a vyžaduje úzkou součinnost a podporu orgánů státní správy a samosprávy, nestátního sektoru a akademické obce. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
38 / 2013
PDF
*