*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO OBRANY
MINISTERSTVO OBRANY
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO OBRANY
MINISTERSTVO OBRANY
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO OBRANY

Koncepce přípravy občanů k obraně státu (2013)

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce přípravy občanů k obraně státu (2013)
[KPOKOS ČR 2012]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO OBRANY
Garant za instituciMinisterstvo obrany
Datum schválení16.1.2013
Doba platnosti2013 - 2015
Popis dokumentu
Koncepce přípravy občanů k obraně státu je výchozím koncepčním dokumentem pro stanovení systému a obsahu přípravy občanů k obraně státu. Byla schválena dne 16. ledna 2013 usnesením vlády č. 38. show
Implementace
Implementace koncepce je závislá na legislativních a nelegislativních podmínkách uvnitř věcně příslušných rezortů a vyžaduje úzkou součinnost a podporu orgánů státní správy a samosprávy, nestátního sektoru a akademické obce. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
38 / 2013
PDF
*