*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO OBRANY
MINISTERSTVO OBRANY
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO OBRANY
MINISTERSTVO OBRANY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO OBRANY

Koncepce mobilizace ozbrojených sil ČR (2013)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO OBRANY
Garant za instituci
Ministerstvo obrany
Datum schválení
23.1.2013
Doba platnosti
2013 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce mobilizace nastavuje způsob provedení mobilizace ozbrojených sil České republiky. Stanovuje zásady a principy pro postupné převedení ozbrojených sil ČR z mírové do válečné organizační struktury. show
Implementace
Zavedení a realizace Koncepce mobilizace vyžaduje novelizaci stávajících platných právních předpisů, a to zejména zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, zákona č. 585/2004 Sb., (branný zákon) a zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
51 / 2013
PDF
*