*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO OBRANY
MINISTERSTVO OBRANY
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO OBRANY
MINISTERSTVO OBRANY
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO OBRANY

i
tisk

Koncepce mobilizace ozbrojených sil ČR (2013)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO OBRANY
Garant za instituci
Ministerstvo obrany
Datum schválení
23.1.2013
Doba platnosti
2013 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce mobilizace nastavuje způsob provedení mobilizace ozbrojených sil České republiky. Stanovuje zásady a principy pro postupné převedení ozbrojených sil ČR z mírové do válečné organizační struktury. show
Implementace
Zavedení a realizace Koncepce mobilizace vyžaduje novelizaci stávajících platných právních předpisů, a to zejména zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, zákona č. 585/2004 Sb., (branný zákon) a zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
51 / 2013
PDF
*