*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO OBRANY
MINISTERSTVO OBRANY
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO OBRANY
MINISTERSTVO OBRANY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO OBRANY

Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil ČR (2013)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO OBRANY
Garant za instituci
Ministerstvo obrany
Datum schválení
23.1.2013
Doba platnosti
2013 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce aktivní zálohy OS ČR (KoAZ) je strategickým dokumentem, který rozpracovává závěry Bílé knihy o obraně. show
Implementace
Je závislá na legislativních a nelegislativních podmínkách uvnitř resortu MO i mimo resort a na přidělených zdrojích.

Informace o průběhu implementace KoAZ bude předkládána vládě prostřednictvím Zprávy o zajištění obrany ČR.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
52 / 2013
PDF
*