*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO OBRANY
MINISTERSTVO OBRANY
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO OBRANY
MINISTERSTVO OBRANY
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO OBRANY

i
tisk

Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil ČR (2013)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO OBRANY
Garant za instituci
Ministerstvo obrany
Datum schválení
23.1.2013
Doba platnosti
2013 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce aktivní zálohy OS ČR (KoAZ) je strategickým dokumentem, který rozpracovává závěry Bílé knihy o obraně. show
Implementace
Je závislá na legislativních a nelegislativních podmínkách uvnitř resortu MO i mimo resort a na přidělených zdrojích.

Informace o průběhu implementace KoAZ bude předkládána vládě prostřednictvím Zprávy o zajištění obrany ČR.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
52 / 2013
PDF
*