*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Strategie regionálního rozvoje ČR 2007-2013

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie regionálního rozvoje ČR 2007-2013
[SRR ČR 2007-2013]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituciMinisterstvo pro místní rozvoj
Datum schválení17.5.2006
Doba platnosti2007 - 2013
Popis dokumentu
Strategie regionálního rozvoje je základním dokumentem regionální politiky na úrovni státu formující regionální politiku ČR. show
Implementace
Organizační a institucionální zabezpečení realizace strategie je rámcově vymezeno zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Implementací Strategie byla pověřena příslušná ministerstva (MPO, MPSV, MZe, MŽP, MŠMT, MD, MK, MZ, MI, MV a MMR), přičemž koordinátorem aktivit je MMR. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
560 / 2006
Hodnocení SEAMZP007K
Relevance ke kohezní politice 2007-20133 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ne 2 roky neuvedeno

Novější

*