*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek ČR 2016-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie elektronizace zadávání veřejných zakázek ČR 2016-2020
[SEZVZ ČR 2016-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituciOdbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí - 32
Datum schválení18.1.2016
Doba platnosti2016 - 2020
Popis dokumentu
Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 vymezuje základní strategický rámec pro zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesů zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 a to v návaznosti na předchozí strategické dokumenty v show
Implementace
Implementace Strategie elektronizace bude založena na koordinaci činností věcně příslušných ústředních orgánů státní správy. show
Výchozí legislativaStrategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015, přijatá dne 5. 1. 2011 usnesením vlády č. 5.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
25 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně 1 x ročně neuvedeno

Archiv

*