*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek ČR 2016-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí - 32
Datum schválení
18.1.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 vymezuje základní strategický rámec pro zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesů zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 a to v návaznosti na předchozí strategické dokumenty v show
Implementace
Implementace Strategie elektronizace bude založena na koordinaci činností věcně příslušných ústředních orgánů státní správy. show
Výchozí legislativa
Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015, přijatá dne 5. 1. 2011 usnesením vlády č. 5.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
25 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně 1 x ročně neuvedeno
*