*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

i
tisk

Politika územního rozvoje ČR, aktualizace č.1 (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
MMR, Odbor územního plánování
Datum schválení
15.4.2015
Doba platnosti
2015 - průběžně
Popis dokumentu
Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a současně jako zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci územního rozvoje Evropské show
Implementace
Implementace bude probíhat zejména v rámci navazující územně plánovací činnosti krajů a obcí.
Výchozí legislativa
Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR na základě usnesení vlády č. 596 ze dne 8. srpna 2013 a na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
276 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Vláda ČR schválila usnesením vlády č. 276/2015 dne 15. dubna 2015 Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje ČR. Politika územního rozvoje ČR 2008 tímto přestala v měněných částech platit a od dubna 2015 platí již Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne 30. duben 2019 neuvedeno
*