*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Politika architektury a stavební kultury ČR (2015)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuPolitika architektury a stavební kultury ČR (2015)
[PASK ČR 2015]
Název dokumentu anglickyArchitecture and Building Culture Policy of the Czech Republic (2015)
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituciMinisterstvo pro místní rozvoj - Odbor územního plánování
Datum schválení14.1.2015
Doba platnosti2015 - 2020
Popis dokumentu
Politika architektury a stavební kultury České republiky je nelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Jejím základním cílem je zvyšováním kvality prostředí vytvářeného výstavbou. show
Implementace
Implementační plán je součástí Politiky architektury a stavební kultury České republiky.
Pro jednotlivé cíle jsou definována opatření, která by měla vést k jejich naplnění. Pro každé opatření je určena zodpovědná instituce, spolupracující instituce a termín splnění opatření.
Výchozí legislativaUsnesení vlády č. 524 ze dne 13. července 2011, kterým byla schválena Koncepce bydlení České republiky do roku 2020. Zpracování Politiky vychází přímo z Koncepce bydlení.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
22 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně 2016; 2018; 2020 navíc zpráva do vlády a případná aktualizace neuvedeno
*